Fra barn til voksen

Livsfaser: Overgangsfasen fra barn til voksen – Naku |

Livsfaser: Overgangsfasen fra barn til voksen | Naku

Overgangen fra barn til voksen er karakterisert ved at individet får større valgmuligheter og økt selvbestemmelse som følge av økt uavhengighet av foreldre og …

Overgangsperioder bringer alltid med seg ulike muligheter, inkludert sjansen til å reflektere over og føle stolthet over sine prestasjoner, være håpefull for fremtiden og kanskje også å gi avkall på karaktertrekk vi ikke lenger ønsker å være bekjent av. For unge mennesker med utviklingshemming innebærer overgangen fra barndom til voksenliv ofte flere utfordringer i forhold til

Fra barn Til voksen – når skal deT skje?

Barnehage, skole, pubertet, sosiale relasjoner, arbeidsliv… ja, alle tenkelige faser og erfaringer er ingredienser i utviklingen fra fødsel til voksenliv.

Livsområder i overgangen til voksenlivet – KS

Overgangen fra barn til voksen handler om å gå fra å være forsørget til å forsørge seg selv. Helse. 22.01.2019. En høyere andel unge med barnevernsbakgrunn har …

Hjernen og følelser – fra barn til voksen

Hjernen og følelser – fra barn til voksen | Tidsskrift for Den norske legeforening

av KJ Plessen · 2010 · Sitert av 27 — Bedre kunnskap om slike sammenhenger kan øke forståelsen for emosjonelle reguleringsproblemer hos barn og ungdom og utvikling av …

06.05.2010: Oversiktsartikkel – .

Leksjon 1 – Fra barn til voksen – Klart det!

Leksjon 1 – Fra barn til voksen. Kjernefamilien – samfunnets hjørnesteinsbedrift. 1 Spørsmål til teksten. Forslag: a) De har blant annet ønsket å holde oppe …

Fra barn til voksen – Oslo universitetssykehus

– Fint å bli voksen! Men litt skummelt også. Det er visst på tide at jeg setter meg litt mer inn i sykdommen min, medisinene og alt rundt det, fortalte Emma (17 …

Fra barn til voksen – Et prosjekt fra Leverforeningen – for …

Fra barn til voksen – Et prosjekt fra Leverforeningen – for leversyke barn og unge

Internasjonal forskning viser at det er større sannsynlighet for medisinske komplikasjoner i perioden oppfølging når våre diagnosegrupper overføres fra …

Internasjonal forskning viser at det er større sannsynlighet for medisinske komplikasjoner i perioden oppfølging når våre diagnosegrupper overføres fra barn- og ungdomsavdelinger til voksenavdelinger ved helseinstitusjonene. Vi erfarer at det er to faktorer som spiller inn: 1. pasientene får ansvar for egen oppfølging 2. pasientene er i en sårbar og «umoden» periode uten den tette…

Overgang fra barn til voksen i helsevesenet – Involvert

Presentert av Ungdomsrådrepresentant Kamilla Sørensen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Ungdomsrådets oppgave er å fremme brukerperspektivet for …

Presentert av Ungdomsrådrepresentant Kamilla Sørensen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Ungdomsrådets oppgave er å fremme brukerperspektivet for ungdom…

Nevrologi og nevrokirurgi (Fra barn til voksen) – Fagbokforlaget

Nevrologi og nevrokirurgi (Fra barn til voksen) – Fagbokforlaget.no

Fra barn til voksen. Oppdatert kunnskap skrevet av norske eksperter. Boken Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen presenterer norsk nevrologi og …

Oppdatert kunnskap skrevet av norske eksperterBoken Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen presenterer norsk nevrologi og nevrokirurgi med tilgrensende omr…

Aktivitet fra barn til voksen – En litteraturstudie

Kristiania Open Archive: Aktivitet fra barn til voksen – En litteraturstudie

av JS Jonassen · 2018 — Hos tidligere generasjoner var det å være fysisk aktiv en naturlig del av hverdagen, både på jobb og gjennom forflytning mellom hjem, skole og arbeidsplass.

Keywords: fra barn til voksen