Hepatitt barn

Flere meldte tilfeller av akutt hepatitt blant barn – FHI

20. apr. 2022 — Alvorlig hepatitt er sjelden hos barn, og kjennetegnes av utvikling av gulsott, med gulfarging av hud og øyne. Noen av de britiske barna har før …

Folkehelseinstituttet har så langt fått melding om fire* tilfeller som er forenlig med den foreløpige internasjonale sykdomsbeskrivelsen.

Akutt hepatitt blant barn under ti år har økt i mange land – FHI

21. apr. 2022 — Det er sjelden at barn får alvorlig hepatitt. Symptomer er gulsott, hvor hud og øyne får et gulskjær. Noen av de britiske barna har hatt …

Flere europeiske land og USA rapporterer om en økning av antall tilfeller av alvorlig, akutt hepatitt (leverbetennelse) blant barn under ti år. Årsaken er foreløpig usikker. Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye.

FHI: To tilfeller av akutt hepatitt hos barn ved norske sykehus

27. apr. 2022 — Hepatitt B, C, D og E virus gir sjelden akutt hepatitt hos barn. Hepatitt B og C er omtalt i egne kapitler i Generell Veileder i Pediatri.

Folkehelseinstituttet (FHI) melder om to tilfeller av akutt hepatitt, eller leverbetennelse, hos barn innlagt ved norske sykehus.

5.6 Akutt hepatitt – Helsebiblioteket

16. mai 2022 — Akutt hepatitt, leverbetennelse, forekommer sjelden blant barn. Kjennetegn er utvikling av gulsott, med gulfarging av hud og øyne. I …

Treåring utviklet akutt hepatitt to uker etter koronainfeksjon

Kasuistikk knytter akutt hepatitt hos treåring til koronavirusinfeksjon

4. mai 2022 — Alle de til sammen fire barna som har fått påvist alvorlig, akutt hepatitt er utskrevet eller på bedringens vei.

FHI-overlege Margrethe Greve-Isdahl mener kasuistikken er interessant og bidrar til å belyse en uvanlig sykdompresentasjon av covid-19.

FHI har kartlagt ytterligere to tilfeller av akutt hepatitt blant barn

Hepatitt B gir ofte ingen symptomer, men langvarig hepatitt B-infeksjon kan påvirke … Barn av en injiserende misbruker eller noen som har hepatitt B …

Alle de til sammen fire barna som har fått påvist alvorlig, akutt hepatitt er utskrevet eller på bedringens vei. 

Hepatitt B – Helsenorge

Hepatitt kan også skyldes en infeksjon med et virus: Hepatitt A-virus er i mange utviklingsland en helt fredelig sykdom hos mindre barn. Da sykdommen etterlader …

Hepatitt B gir ofte ingen symptomer, men langvarig hepatitt B-infeksjon kan påvirke leveren. De fleste blir bra uten behandling.

Hepatitt – Felleskatalogen

Hepatitt A er en betennelse i leveren forårsaket av hepatitt A virus (HAV). Hepatitt A kan opptre i epidemier, men sykdommen forekommer vanligvis som …

Hepatitt (leverbetennelse) er navnet på en betennelsestilstandi leveren. Sykdommen finnes både i en akutt form (akutt leverbetennelse= hepatitis acuta)

Hepatitt A – NHI.no

av KO Wathne · 2002 — Mange tilfeller av akutt hepatitt B-virusinfeksjon hos barn er asymptomatiske. I prodromalfasen kan symptomer som kvalme, oppkast, anoreksi og …

Hepatitt B hos barn – diagnostikk, oppfølging og behandling

Hepatitt B hos barn – diagnostikk, oppfølging og behandling | Tidsskrift for Den norske legeforening

30.08.2002: Diagnostikk og behandling – Denne artikkelen er resultatet av et fagseminar vedrørende diagnostikk, behandling og oppfølging av hepatitt B hos barn som ble avholdt 26.

Keywords: hepatitt barn