Iso kmi barn

Overvekt hos barn – NHI.no

Normalvekt: KMI lavere enn iso-KMI 25 · Overvekt: KMI høyere eller lik iso-KMI 25 · Fedme: KMI høyere eller lik iso-KMI 30 · Alvorlig fedme: KMI høyere eller lik …

KMI kurven – Kostverktøyet

BMI-kalkulator (KMI) – NHI.no

10. nov. 2022 — Iso-KMI er et uttrykk for hvilken vektklasse den målte verdien hos et barn eller en tenåring tilsvarer hos voksne og følger nye grenser.

Vektkalkulator er en måte å følge barn og ungdom sin …

Kroppsmasseindeks (KMI) beregnes på samme måte hos barn som hos voksne, men vurderingen er helt forskjellig. · KMI er lavere hos barn, og øker normalt gjennom …

IS-1736 ISOKMI TABELL over og undervekt – Helsedirektoratet

Vektkalkulator er en måte å følge barn og ungdom sin vektutvikling | Sunn framtid

Denne vektkalkulatoren er beregnet på barn og ungdom fra 2-18 år. … Iso-KMI er et uttrykk for hvilken vektklasse den målte verdien hos et barn tilsvarer …

Denne vektkalkulatoren er beregnet på barn og ungdom fra 2-18 år. Det anbefales internasjonalt å bruke kjønns- og aldersjusterte grenser for overvekt og fedme i denne aldersgruppen. I Norge brukes begrepet iso-KMI om disse grensene. Iso-KMI er et uttrykk for hvilken vektklasse den målte verdien hos et barn tilsvarer hos voksen:

Iso-BMI for barn (kalkulator og tabell) – Slanking

Jenter. Gutter. isoBMI 25 isoBMI 30 isoBMI 35 isoBMI 25 isoBMI 30 isoBMI 35. 2,0. 18,09. 19,81. 21,13. 18,36. 19,99. 21,20. 2,5. 17,84. 19,57. 20,90. 18,09.

BMI-kalkulator for barn og ungdommer – MinKalkulator.net

BMI barn – Iso-BMI kalkulator og tabell

kroppsmasseindeks (BMI) beregnes på lignende måte for barn og ungdommer, men den tar med alderen på barnet eller ungdommen i beregningen.

Omregningstabell for BMI tilpasset barns alder og kjønn (kalt IsoBMI). Den vanlige BMI-vektklassifiseringen fungerer også dårlig på barn og unge under 18 år, da verken kjønn eller alder tas med i beregningen.

Er barnet ditt overvektig? – NRK Livsstil

BMI-kalkulator for barn og ungdommer | MinKalkulator.net

29. nov. 2010 — Omregningstabell for KMI hos barn. Alder. Iso-KMI 25 (overvekt). Iso-KMI 30 (fedme).

kroppsmasseindeks (BMI) beregnes på lignende måte for barn og ungdommer, men den tar med alderen på barnet eller ungdommen i beregningen.

KMI kalkulator – NEL – Norsk Elektronisk Legehåndbok

KMI (kroppsmasseindeks) beregnes ut fra en persons vekt og høyde, … 2-18 år barn • 18-70 år voksen • >70 år eldre … iso-KMI kategori: – …

Kroppsmasseindeks (KMI) og midjemål – Helsenorge

NEL – Norsk Elektronisk Legehåndbok

Midjemål kan brukast saman med KMI for å vurdere helserisiko. … Dersom KMI hos barnet blir høgare enn verdiane i kolonnen iso-KMI 25, kan det vere ein …

Kroppsmasseindeks (KMI) og midjemål – Helsenorge

Vurdering av vektrelatert helserisiko krever målinger av kroppsmasseindeks (KMI) og midjemål. KMI kalles også BMI (body mass index).

Keywords: iso kmi barn